Hakkımda

emrahcangi

Doç. Dr. Mehmet Emrah Cangi

Doktora: Anadolu Üniversitesi, Dil ve Konuşma Terapistliği, 2015

Yüksek Lisans: Anadolu Üniversitesi, Dil ve Konuşma Terapistliği, 2009

İkinci Yüksek Lisans: Üsküdar Üniversitesi, Klinik Psikoloji, 2019

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik., 2003


Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünde öğretim üyesi olarak hizmet vermektedir. Bu kapsamda lisans ve lisansüstü düzeyde erken girişim, otizm, kekemelik, motor konuşma bozuklukları-apraksi ve dizartri, araştırma yöntemleri, klinik değerlendirme, psikometrik değerlendirme, psikolojiye giriş ve bilişsel davranışçı terapi gibi pek çok ders vermiştir. Ayrıca bilimsel araştırmalar yapmış, kitap ve kitap bölümleri yazmış ve 30’a yakın doktora veya yüksek lisans tezine danışmanlık yapmıştır. Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği (DKTD) üyesidir.

Uluslararası dergilerde yayınlanan araştırmalar (SCI, SSCI & AHCI index)

 • Cangi, M. E., & Toğram, B. (2020). Stuttering therapy through telepractice in Turkey: A mixed method study. Journal of Fluency Disorders, 66, 105793. https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2020.105793
 • Cangi, M. E., Eroğlu Uzun, D., & Gürel, İ. N. (2022). Speech Fluency, Depression, and Resilience in Chronic Aphasia. Aphasiology, 1-18. https://doi.org/10.1080/02687038.2022.2094334
 • Cangi, M. E., Yılmaz, G., Tabak, E., Duran, A. N., & Kaya, T. (2022). Effect of Varied Tube Phonation in Water Exercises on Nasometric and Electroglottographic parameters: Modification in Terms of Fluid Density and Tube Submerged Depth. Journal of Voice. https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2022.04.013
 • Bartamay, Ş., Cangi, M. E., Baba, K., Çavdar, D., & Erdem, H. (2023). Is Articulation Assessment via Synchronous Telepractice as Reliable as In-Person Assessment?. American Journal of Speech-Language Pathology, 32(3), 1275-1295. https://doi.org/10.1044/2023_AJSLP-22-00172
 • Alemdağ, M., Cangi, M. E., & Yılmaz, G. (2023). Effects of Speech and Language Therapists’ Personality Traits and Cognitive Emotion Regulation on the Perceptual Evaluation of Dysphonia. Journal of Voice. https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2023.05.018
 • Ceylan, M. E., Cangi, M. E., Yılmaz, G., Peru, B. S., & Yiğit, Ö. (2023). Are smartphones and low-cost external microphones comparable for measuring time-domain acoustic parameters?. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 1-12. https://doi.org/10.1007/s00405-023-08179-3
 • Tulunoğlu, S., Cangi, M. E., Yılmaz, G., & Polat, B. N. (2022). The Immediate and Long-Term Effects of Tube and Mask+ Tube Phonation in Water Exercises and Their Duration as Measured by Electroglottographic and Nasometric Parameters. Journal of Voice. https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2022.07.011
 • Yılmaz, G., Cangi, M. E., & Yelken, K., (2021). Receiver operating characteristic analysis of acoustic and electroglottographic parameters with different sustained vowels, Logopedics Phoniatrics Vocology, https://doi.org/10.1080/14015439.2021.1974934

Uluslararası dergilerde yayımlanan araştırmalar (ESCI, SCOPUS, EBSCO-host ve diğer)

 • Ünözkan Aksu, G. & Cangi, M. E. (2023). The Relationship between Theory of Mind and Pragmatic Language Skills in Individuals with Autism Spectrum Disorder and Children with Typical Development. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 1-17. https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.1099297
 • Koçak, A. N., Cangi, M. E., Koçak, A. N., & Cangi, M. E. (2022). Emotional reactions of people who stutter in difficult communication situations: a preliminary study. Clinical Archives of Communication Disorders, 7(3), 112-124.  http://dx.doi.org/10.21849/cacd.2022.00773
 • Cangi, M. E., & Yılmaz, G. (2021). Test-Retest Reliability of Electroglottography Measurement. Journal of Academic Research in Medicine, 11(2). https://doi.org/10.4274/jarem.galenos.2021.3878
 • Cangi, M. E., & Ahsen, E. R. İ. M. (2021) Comparison of Children Who Do and Do Not Stutter Regarding Dimensions of Temperament, Aspects of Attention-Deficit Hyperactivity Disorder and Anxiety Types. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 11(61), 263-279. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1854412
 • Cangi, M. E., Alpay, C. (2021). Turkish Individuals’ Listener Reactions To The Person Who Stutters: A Cross-Cultural Comparative Study. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17 (34), 831-854. https://doi.org/10.26466/opus.809286
 • Cangi, M. E., Işıldar, A., Tekin, A., & Saraç, A. B. (2020). A preliminary study of normative speech rate values of Turkish speaking adults. ENT Updates, 10(3), 381-389. https://doi.org/10.32448/entupdates.769051
 • Yılmaz, G., Tuğba, K. A. Y. A., & Cangi, M. E. (2020). Farklı vücut kütle indeksine sahip bireylerin nazalans skorlarının incelenmesi. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(2), 173-181. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jshs/issue/58752/755305
 • Cangi, E., Selman, B., Işıldar, A., & Yıldırım, G. (2018). Gecikmiş dil ve konuşma vakalarının ifade edici dil becerilerinin incelenmesi, Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 3(2), 55-74. http://ijeces.hku.edu.tr/en/download/article-file/544238

Ulusal dergilerde yayınlanan makaleler (TR Dizin ve Dergipark)

 • Yılmaz, G., Kaya, T., Cangi, M. E. (2021). Kadınlarda Akustik ve Elektroglottografik Parametrelerin Beden Kitle İndeksi Bakımından İncelenmesi. Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi, 5(1), 7-18. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1148653
 • Cangi, M.E., Işıldar, A. (2020). Relationships Between Stuttering Behaviours, Physical Tension, Oral-Diadochokinetic Rates, and Unhelpful Thoughts and Beliefs About Stuttering in Adults Who Stutter, Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(1), 11-25. https://doi.org/10.5336/healthsci.2020-74098
 • Durmuş, F., Cangi, M. E., & Gürcan, A. B. (2020). Çocukluk Çağı Kekemeliğinde Yürütücü İşlevler: Sistematik Derleme. Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi, 3(3), 357-382. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1336076
 • Cangi, M. E., & Özel, S. B. (2019). Türkçe konuşan hızlı bozuk konuşması olan yetişkinlerin akıcısızlık özelliklerinin ve yaşam kalitelerinin incelenmesi: ön çalışma. Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi, 2(2), 121-145. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/802691
 • Cangi, E. (2018). Parsiyel Trizomi 8q ve Monozomi 21p olan Dudak-Damak Yarıklı Bir Olguya Dil ve Konuşma Girişimi: Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu. Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 19-30. https://dergipark.org.tr/en/pub/dkyad/issue/44793/557198

Ulusal dergilerde yayımlanan araştırmalar (TR Dizin ve Dergipark)

 • Sal İşleyen, S., Kocaoğlu, B., Kocaoğlu, D., Cangi, M. E. (2023). Investigation of the Relationships of Verbal Fluency Skills with Short-Term Memory, Working Memory, Phonological Awareness and Listening Comprehension Skills in Preschool Children: Descriptive Research, Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2023;8(3):410-8 http://dx.doi.org/10.5336/healthsci.2022-94550
 • Cangi, M. E., Malkoç, G., & Yılmaz, İ. (2022). Türkçe konuşan okul öncesi çocukların konuşma akıcısızlığı tipleri ve frekanslarının belirlenmesi: Ön çalışma. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 6(2), 506-526. https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202262321
 • Cangi, M. E. & Özkaraalp, İ. (2021). Kekemeliği Olan ve Olmayan Ergenlerde Duygusal Reaktivite, Dürtüsellik ve Karar Verme Stratejilerinin Karşılaştırılması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (3), 814-834. http://dx.doi.org/10.17556/erziefd.855372 https://doi.org/10.17556/erziefd.855372
 • Yılmaz, G., Kaya, T., Cangi, M. E. (2021). Kadınlarda Akustik ve Elektroglottografik Parametrelerin Beden Kitle İndeksi Bakımından İncelenmesi. Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi, 5(1), 7-18. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1148653
 • Cangi, M.E., Işıldar, A. (2020). Relationships Between Stuttering Behaviours, Physical Tension, Oral-Diadochokinetic Rates, and Unhelpful Thoughts and Beliefs About Stuttering in Adults Who Stutter, Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(1), 11-25. https://doi.org/10.5336/healthsci.2020-74098
 • Durmuş, F., Cangi, M. E., & Gürcan, A. B. (2020). Çocukluk Çağı Kekemeliğinde Yürütücü İşlevler: Sistematik Derleme. Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi, 3(3), 357-382. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1336076
 • Cangi, M. E., & Özel, S. B. (2019). Türkçe konuşan hızlı bozuk konuşması olan yetişkinlerin akıcısızlık özelliklerinin ve yaşam kalitelerinin incelenmesi: ön çalışma. Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi, 2(2), 121-145. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/802691
 • Cangi, E. (2018). Parsiyel Trizomi 8q ve Monozomi 21p olan Dudak-Damak Yarıklı Bir Olguya Dil ve Konuşma Girişimi: Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu. Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 19-30. https://dergipark.org.tr/en/pub/dkyad/issue/44793/557198

Kitaplar & Kitap Bölümleri

 • Cangi, M.E., Selman, B. (2021). Çocuklarla Online Dil ve Konuşma Terapisi. Mehmet Teber (ed.), Çocuklarla Online Terapi. İstanbul, Yenikapı Yayınevi.
 • Cangi, M.E. (2020). Akıcılık Bozuklukları ve Kekemelik. Oğuz Tanrıdağ (ed.), Nörobilim ve Dil-Konuşma Bozuklukları. İstanbul, Nobel Tıp.
 • Cangi, ME. (2017). Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Çocuklar. Arı, A. ve Sönmez, M. (ed.), Özel Eğitime Giriş. İstanbul, Eğitim Yayınevi.
 • Topbaş, S., Cangi, ME. (2015). Alternatif ve Destekleyici İletişim Nasıl Kullanılır? Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Topbaş, S., Cangi, ME. (2013). Sosyal Beceri Nasıl Öğretilir ve Akran Sosyal Etkileşimi Nasıl Planlanır? Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Cangi, E. (2011). Dil ve Konuşma Bozuklukları Olan Çocuklar. Barut, Y. (ed.), Özel Eğitim. İstanbul Lisans Yayıncılık.

Ulusal Kongrelerde Yapılan Sunumlar

 • Cangi, M. E., Selman, B. (2021). Covid-19 Pandemisinde Okul Öncesi Çocuklara Teleterapi ile Hizmet Sunan Dil ve Konuşma Terapistlerinin Telerapiye İlişkin Görüş ve Deneyimleri: Nitel Bir Çalışma. II. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumunda sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir.
 • Cangi, M. E., Yaşa, İ., Işıldar, A. (2021). Covid-19 pandemisinde dil ve konuşma terapistlerinin tele-terapi ile ilgili tercihleri ve yöntemi kabul düzeylerini etkileyen faktörler. VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 01 Eylül- 03 Eylül 2021/KKTC
 • Cangi, E. (2016) Dil ve Konuşma Terapisinde Tele-terapi Uygulamaları, VIII. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Anadolu Hotels, Ankara.
 • Cangi, E., Ege, P. (2011) Kekemeliği olan ve olmayan ergenlerin çok boyutlu mükemmeliyetçilik düzeylerinin karşılaştırılması. VI. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Cangi, E. (2013). Dil ve konuşma terapisinde iPad uygulamaları. VII. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Kartepe Park Otel, Kocaeli.
 • Cangi, E., Toğram, B. (2015). Kronik kekemelikte tele-terapinin etkililiğinin kontrollü incelenmesi: Karma yöntem araştırması. VIII. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
 • Şen, A., Dikmen, İ., Cangi, E., Eyilikeder, E., Akyıldız, P., Bilge., A., Sat, Ş. (2008). Demographic measures of voice patients. 12th Congress of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association-ICPLA poster bildiri olarak sunulmuştur. Harbiye Askeri Müzesi, İstanbul.
 • Cangi, E., Bengisu, S. (2013). /r/ Sesletim terapisinde terapi öncesi yapılan işleme göre terapi çıktılarının yordanması. VII. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi’nde poster bildiri olarak sunulmuştur. Kartepe Park Otel, Kocaeli.
Katılınan Bazı Kongreler, Kurslar ve Eğitim Programları:
 • Okul Öncesi Kekemeliğinde Talepler & Kapasiyeler Modeli (RESTART DCM), 30 saatlik eğitim, Eğitimciler Marie-Christine FRANKEN ve Ellen LAROES, 11 Ocak – 5 Mayıs 2021.
 • Kekemelikte Yoğunlaştırılmış Modifikasyon Terapisi, Claudia Walther, 9-10 Eylül, İstanbul.
 • Kekeleyen Çocukların Terapisinde Modifikasyon Yaklaşımı, Doç. Dr. Harmunt Zückner, 29-30 Nisan-1 Mayıs, İstanbul.
 • Çocukluk Çağı Apraksisinde Değerlendirme ve Müdahale, Caroline Bowen, Ankara, Ekim-2015
 • Konuşma Sesi Bozukluğu Olan Çocuklarda Kanata Dayalı Müdahaleler, Caroline Bowen, Ankara, Ekim-2015
 • VIII. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Anadolu Hotels, Ankara, 12-15 Ekim 2106
 • Prompting Therapy, St. Francis College, Brooklyn-ABD, Temmuz 2014
 • Uygulamalı PCDI Kursu (Otizmli çocuklar için erken eğitim programı geliştirme ve etkinlik çizelgeleri planlama), Tohum Otizm Vakfı, İstanbul, Mart 2012
 • 3. Uluslarası Down Sendromu Semineri, İstanbul, Mart 2012
 • Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi, Antalya, Şubat 2012
 • Fonocerrahi Semineri, Acıbadem, İstanbul, Şubat 2012
 • Denver II, Gelişim Tarama Testi Eğitimi, 2011.
 • 6. Uluslararası Katılımlı Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Eskişehir, 2011
 • Dudak Damak Yarıklığı ve Kraniofasiyal Anomaliler: Konuşma ve Rezonansa Etkisi, Dr. Ann W. Cummer, Çalıştay, 2010.
 • Otistik Özellikler Gösteren Çocuklarda Ortak Dikkat ve Karşılıklı Konuşma Becerilerinin Geliştirilmesi, Dr. Bridget Taylor, Çalıştay, 2010.
 • Otizmde Yenilikler: Tanılamadan Uygulamaya, Dr. Brdget Taylor, Anadolu Üniversitesi, 2010.
 • 4. İstanbul Otizm Günleri Eğitim, Bağlarbaşı Kültür Merkezi, 2010
 • Konuşmada Akıcılık Bozukluğu, Hızlı Konuşma, Kekemelik Değerlendirmesi ve Terapi Yöntemleri, Dr. K. St. Louis, Eğitim Semineri
 • Sistematik Duyarsızlaştırma, Uygulamalı Eğitim Semineri, Dr. N. Acar, Eğitim Semineri
 • Yutma Bozuklukları, Değerlendirme ve Terapisi, Dr. Melda Kündük (Lousiana University, USA), Eğitim Semineri
 • Engelli Çocuklarda İletişim ve Dili Geliştirme Stratejileri, Dr. M. J. Wilcox, Çalıştay
 • PECS (Picture Exchange Communication System), Dr. G. Kırcaali-İftar, Eğitim Semineri
 • Ses Eğitimi, Dr. I. Eicher, Eğitim Semineri
 • Lidcombe Erken Dönem Kekemelik Terapi Programı, Dr. A. Konrot, Eğitim Semineri
 • Ses Bozuklukları ve Terapisi; Ph.D, CCC-SLP Melda KUNDUK (Lousiana University, USA), Anadolu Üniversitesi
 • CSL-Bilgisayarlı Akustik Analiz Uygulamaları, Dr. İsmail KOÇAK, Ses Terapisi Teknikleri, Dr. İsmail KOÇAK
 • Konuşmada Akıcılık Bozukluğu, Kekemelik Değerlendirmesi ve Terapi Yöntemleri. Prof. Kenneth O.St.Louis
 • Ses Bozukluklarının Değerlendirilmesi ve Videostroboskopi Kullanımı, Dr. İsmail KOÇAK
 • CADL-2:Afazi Değerlendirme Testi, Pace Afazi Terapisi; Prof. Dr. Audrey Holland, Prof. Dr. Albyn DAVIS
 • 4. Ulusal Dil ve Konuşma Bozukluklar Kongresi
 • Yutma Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi: Seçme Konular, Çalıştay
 • Ankara Artikülasyon Testi’nin Kullanım Bilgileri, Çalıştay
 • Ses Değerlendirmesinde Yüksek Hızda Görüntüleme Tekniklerinin Rolü, Çalıştay
 • Yutma Bozuklukları Değerlendirme ve Terapisi, Ph.D, CCC-SLP Melda KUNDUK (Lousiana University, USA)
 • 12th Congress of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association Istanbul, June 28, 2008.
 • 5.Ulusal Dil Konuşma Bozuklukları Kongresi Pine Bay Resort Hotel Kuşadası, 2009.

Üyesi Olunan Dernekler

 • Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği
 • Ses, Konuşma ve Yutma Bozuklukları Derneği
error: İçerik korunmaktadır !!