Hakkımda

emrahcangijp

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik ABD., 2003

Yüksek Lisans: Anadolu Üniversitesi, Dil ve Konuşma Terapistliği ABD., Tez: Kekemeliği olan ve olmayan ergenlerin çok boyutlu mükemmeliyetçilik düzeylerinin karşılaştırılması, 2009

İkinci Yüksek Lisans: Üsküdar Üniversitesi, Klinik Psikoloji, 2019

Doktora: Anadolu Üniversitesi, Dil ve Konuşma Terapistliği ABD., Tez: Kronik kekemelikte tele-terapinin etkililiğinin kontrollü incelenmesi: Karma yöntem araştırması, 2015

2015 yılından itibaren Üsküdar Üniversitesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünde öğretim üyesi olarak hizmet vermektedir. Bu kapsamda erken girişim, otizm, kekemelik, motor konuşma bozuklukları: apraksi ve dizartri, klinik değerlendirme ve psikolojiye giriş gibidersler vermektedir. Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği ve Ses, Konuşma ve Yutma Bozuklukları Derneği’ne üyedir.

Araştırmalar

•Cangi, M. E., & Toğram, B. (2020). Stuttering therapy through telepractice in Turkey: A mixed method study. Journal of Fluency Disorders66, 105793.

•Cangi, M. E., Işıldar, A., Tekin, A., & Saraç, A. B. (2020). A preliminary study of normative speech rate values of Turkish speaking adults. ENT Updates, 10(3), 381-389.

•Yılmaz, G., Tuğba, K. A. Y. A., & Cangi, M. E. (2020). Farklı vücut kütle indeksine sahip bireylerin nazalans skorlarının incelenmesi. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(2), 173-181.

•Durmuş, F., Cangi, M. E., & Gürcan, A. B. (2020). Çocukluk Çağı Kekemeliğinde Yürütücü İşlevler: Sistematik Derleme. Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi3(3), 357-382.

•Cangi, M. E., & Özel, S. B. (2019). Türkçe konuşan hızlı bozuk konuşması olan yetişkinlerin akıcısızlık özelliklerinin ve yaşam kalitelerinin incelenmesi: ön çalışma. Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi2(2), 121-145.

•Cangi, E., Selman, B., Işıldar, A., & Yıldırım, G. (2018). Gecikmiş dil ve konuşma vakalarının ifade edici dil becerilerinin incelenmesi, Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 3(2), 55-74.

•Cangi, E. (2018). Parsiyel trizomi 8q ve monozomi 21p olan dudak-damak yarıklı bir olguya dil ve konuşma girişimi: nadir görülen bir olgu sunumu. Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi1(1),

Kitaplar & Kitap Bölümleri

•Cangi, M.E. (2020). Akıcılık Bozuklukları ve Kekemelik. Oğuz Tanrıdağ (ed.), Nörobilim ve Dil-Konuşma Bozuklukları. İstanbul, Nobel Tıp.

•Cangi, ME. (2017). Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Çocuklar. Arı, A. ve Sönmez, M. (ed.), Özel Eğitime Giriş. İstanbul, Eğitim Yayınevi.

•Topbaş, S., Cangi, ME. (2015). Alternatif ve Destekleyici İletişim Nasıl Kullanılır? Ankara: Detay Yayıncılık.

•Topbaş, S., Cangi, ME. (2013). Sosyal Beceri Nasıl Öğretilir ve Akran Sosyal Etkileşimi Nasıl Planlanır? Ankara: Detay Yayıncılık.

•Cangi, E. (2011). Dil ve Konuşma Bozuklukları Olan Çocuklar. Barut, Y. (ed.), Özel Eğitim. İstanbul Lisans Yayıncılık.

Ulusal Bilimsel Kongrelerde Yapılan Sunumlar 

•Cangi, E. (2016) Dil ve Konuşma Terapisinde Tele-terapi Uygulamaları, VIII. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Anadolu Hotels, Ankara.

•Cangi, E., Toğram, B. (2015). Kronik kekemelikte tele-terapinin etkililiğinin kontrollü incelenmesi: Karma yöntem araştırması. VIII. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.

•Cangi, E., Bengisu, S. (2013). /r/ Sesletim terapisinde terapi öncesi yapılan işleme göre terapi çıktılarının yordanması. VII. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi’nde poster bildiri olarak sunulmuştur. Kartepe Park Otel, Kocaeli.

•Cangi, E. (2013). Dil ve konuşma terapisinde iPad uygulamaları. VII. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Kartepe Park Otel, Kocaeli.

•Cangi, E., Ege, P. (2011) Kekemeliği olan ve olmayan ergenlerin çok boyutlu mükemmeliyetçilik düzeylerinin karşılaştırılması. VI. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

•Şen, A., Dikmen, İ., Cangi, E., Eyilikeder, E., Akyıldız, P., Bilge., A., Sat, Ş. (2008). Demographic measures of voice patients. 12th Congress of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association-ICPLA poster bildiri olarak sunulmuştur. Harbiye Askeri Müzesi, İstanbul.

Katılınan Bazı Kongreler, Kurslar ve Eğitim Programları:

•Kekemelikte Yoğunlaştırılmış Modifikasyon Terapisi, Claudia Walther, 9-10 Eylül, İstanbul.

•Kekeleyen Çocukların Terapisinde Modifikasyon Yaklaşımı, Doç. Dr. Harmunt Zückner, 29-30 Nisan-1 Mayıs, İstanbul.

•Çocukluk Çağı Apraksisinde Değerlendirme ve Müdahale, Caroline Bowen, Ankara, Ekim 2016

•Konuşma Sesi Bozukluğu Olan Çocuklarda Kanata Dayalı Müdahaleler, Caroline Bowen, Ankara, Ekim 2016

•VIII. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Anadolu Hotels, Ankara, 12-15 Ekim 2106

•Prompting Therapy, St. Francis College, Brooklyn-ABD, Temmuz 2014

•Uygulamalı PCDI Kursu (Otizmli çocuklar için erken eğitim programı geliştirme ve etkinlik çizelgeleri planlama), Tohum Otizm Vakfı, İstanbul, Mart 2012

•3. Uluslarası Down Sendromu Semineri, İstanbul, Mart 2012

•Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi, Antalya, Şubat 2012

•Fonocerrahi Semineri, Acıbadem, İstanbul, Şubat 2012

•Denver II, Gelişim Tarama Testi Eğitimi, 2011.

•6. Uluslararası Katılımlı Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Eskişehir, 2011

•Dudak Damak Yarıklığı ve Kraniofasiyal Anomaliler: Konuşma ve Rezonansa Etkisi, Dr. Ann W. Cummer, Çalıştay, 2010.

•Otistik Özellikler Gösteren Çocuklarda Ortak Dikkat ve Karşılıklı Konuşma Becerilerinin Geliştirilmesi, Dr. Bridget Taylor, Çalıştay, 2010.

•Otizmde Yenilikler: Tanılamadan Uygulamaya, Dr. Brdget Taylor, Anadolu Üniversitesi, 2010.

•4. İstanbul Otizm Günleri Eğitim, Bağlarbaşı Kültür Merkezi, 2010

•Konuşmada Akıcılık Bozukluğu, Hızlı Konuşma, Kekemelik Değerlendirmesi ve Terapi Yöntemleri, Dr. K. St. Louis, Eğitim Semineri

•Sistematik Duyarsızlaştırma, Uygulamalı Eğitim Semineri, Dr. N. Acar, Eğitim Semineri

•Yutma Bozuklukları, Değerlendirme ve Terapisi, Dr. Melda Kündük (Lousiana University, USA), Eğitim Semineri

•Engelli Çocuklarda İletişim ve Dili Geliştirme Stratejileri, Dr. M. J. Wilcox, Çalıştay

•PECS (Picture Exchange Communication System), Dr. G. Kırcaali-İftar, Eğitim Semineri

•Ses Eğitimi, Dr. I. Eicher, Eğitim Semineri

•Lidcombe Erken Dönem Kekemelik Terapi Programı, Dr. A. Konrot, Eğitim Semineri

•Ses Bozuklukları ve Terapisi; Ph.D, CCC-SLP Melda KUNDUK (Lousiana University, USA), Anadolu Üniversitesi

•CSL-Bilgisayarlı Akustik Analiz Uygulamaları, Dr. İsmail KOÇAK, Ses Terapisi Teknikleri, Dr. İsmail KOÇAK

•Konuşmada Akıcılık Bozukluğu, Kekemelik Değerlendirmesi ve Terapi Yöntemleri. Prof. Kenneth O.St.Louis
•Ses Bozukluklarının Değerlendirilmesi ve Videostroboskopi Kullanımı, Dr. İsmail KOÇAK

•CADL-2:Afazi Değerlendirme Testi, Pace Afazi Terapisi; Prof. Dr. Audrey Holland, Prof. Dr. Albyn DAVIS

•4. Ulusal Dil ve Konuşma Bozukluklar Kongresi

•Yutma Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi: Seçme Konular, Çalıştay

•Ankara Artikülasyon Testi’nin Kullanım Bilgileri, Çalıştay

•Ses Değerlendirmesinde Yüksek Hızda Görüntüleme Tekniklerinin Rolü, Çalıştay

•Yutma Bozuklukları Değerlendirme ve Terapisi, Ph.D, CCC-SLP Melda KUNDUK (Lousiana University, USA)

•12th Congress of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association Istanbul, June 28, 2008.

•5.Ulusal Dil Konuşma Bozuklukları Kongresi Pine Bay Resort Hotel Kuşadası, 2009.

Üyesi Olunan Dernekler:

•Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği

•Ses, Konuşma ve Yutma Bozuklukları Derneği

error: İçerik korunmaktadır !!