Anadolu Üniversitesi, Dil ve Konuşma Terapistliği Ana Bilim Dalı-DİLKOM, 1999 yılından beri bu alanda araştırma ve uygulama yapmakta ve uzman yetiştirmektedir.  Eğitim lisans ve yüksek lisans düzeyinde verilmektedir. Yüksek lisans düzeyinde, resmi eğitim süresi 3 yıl olan eğitim sürecinde, ilk yıl öğrenciler tarafından pek çok alandan ders alınmakta ve gözlemler yapılmaktadır. Öğrenciler ALES, ÜDS/KPDS ve lisans akademik ortalamaları bakımından son derece yüksek puanlarla anabilim dalına kabul edilmektedir. Öğrencilerden haftanın 5 günü öğretim, gözlem ve terapi süreçlerine katılmaları beklenmektedir. Uzmanlık derslerini almak için 1. yılda bilimsel hazırlığın başarıyla tamamlanması gerekmektedir. 2. yılda bilimsel uzmanlık dersleri alınmakta ve hastane stajları yapılmaktadır. Bu yılın 2. döneminde temel konularda terapi uygulamaları DİLKOM akademik personelinin süpervizyonunda başlamaktadır. Her öğrencinin tüm bozukluklarda, bir uzman tarafından süpervizyonlu en az toplam  400 saat uygulama yapması zorunludur. 3. yılda spesifik alanlarda terapi uygulamaları ve bazı derslerle birlikte tez/proje süreci başlamaktadır. Öğrenciler 30’dan fazla derste, 400 saat uygulamada ve tez/proje sürecinde başarılı olduktan sonra Uzman Dil ve Konuşma Terapisti unvanı almaktadırlar.

emrah cangi

 Ayrıca bkz. Dil ve Konuşma Terapistliği Lisans Programı Açılıyor

Ayrıca bkz. Dil ve Konuşma Terapistliğinin Gerektirdiği Kişisel Beceriler

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110426-1.htm

https://docs.google.com/file/d/0B8Z-3siTir7qWHlSUUFDV01xeTg/edit?pli=1